Oostendse vzw Focust op Mentaal Welzijn van Leerlingen

Okidoo (Oostendse Kinderen In Dialoog met Onderwijs en Ouders) ontstond vijftien jaar geleden onder impuls van Kiwanis Mercator Oostende en fungeert sinds een vijftal jaar als een aparte vzw. Okidoo focust op het mentaal welzijn van leerlingen van het lager onderwijs en heeft op die manier al 1.750 kinderen geholpen.

De uiteindelijke bedoeling is dat de leerlingen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen, met anderen in dialoog kunnen treden en met conflictsituaties kunnen omgaan. Hiervoor worden gespecialiseerde coaches ingezet die mindfulness technieken toepassen om de leerlingen tot rust te laten komen.

De sessies focussen op leerlingen van de tweede en derde graad. Ze gaan door in de scholen zelf, in een aparte stille ruimte, op matjes. Ook de leerkrachten nemen aan de sessies deel en kunnen zo de toegepaste technieken inzetten in andere omstandigheden.

De stad Oostende steunt het project financieel. Omdat ze volop geloven in het belang van veerkracht en mentaal welzijn van kinderen, stapten recent twee nieuwe scholen in het project. Het betreft Freinetschool De Zonnebloem en leefschool. Okidoo werkt momenteel aan de opleiding van zeven nieuwe coaches.

Bron: Het Nieuwsblad