Soorten Coaches

Wat is een Assertiviteitscoach ?

Een assertiviteitscoach ontwikkelt voor zijn klanten een individueel traject, bedoeld om diens assertieve vaardigheden verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. De coach zal er in de eerste plaats voor zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt zodat je sneller je eigen mening durft te geven. Doelgroep van deze coaches zijn vooral introverte en verlegen mensen.

Assertiviteitscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Bedrijfscoach ?

Een bedrijfscoach organiseert zijn/haar coachtraject binnen een zakelijke context. De coachvraag is meestal werk- of carrière-gerelateerd. Een bedrijfscoach zorgt er b.v. voor dat de productiviteit op de werkvloer verhoogt, dat werknemers met plezier naar het werk komen of dat zich een positieve en constructieve verandering op de werkvloer voordoet.

Bedrijfscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Bemiddelingscoach ?

Een bemiddelingscoach zorgt voor een oplossing bij conflicten en tracht daarbij de betrokken partijen tot een overeenkomst te laten komen door het opstellen van goede afspraken. Bemiddelingscoaches treden zowel op in privé context (burenruzies, echtelijke ruzies, familieruzies, …) als bij zakelijke conflicten in een bedrijfscontext.

Bemiddelingscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Communicatiecoach ?

Een communicatiecoach helpt bij alle communicatieproblemen, zowel op persoonlijk vlak als op bedrijfsvlak. Een communicatiecoach geeft b.v. gerichte feedback op de manier van communiceren op de werkvloer of biedt communicatietraining aan de medewerkers van een bedrijf. Dit komt vaak de efficiëntie of de productiviteit ten goede. Maar ook als je je persoonlijke communicatie wil verbeteren, kan een communicatiecoach helpen, door je o.a. inzicht te bieden in je eigen gedrag.

Communicatiecoaches op Coachplatform.be

Wat is een Energetische Coach ?

Energetisch coaching onderscheidt zich van andere coachingvormen doordat de begeleiding en ondersteuning puur gericht is op de energie en het gevoel. Een energetisch coach kijkt naar het energieveld, checkt of er verstoringen zijn of waar de energie goed doorstroomt.

Energetische Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Gedragscoach ?

Een gedragscoach leert nieuw gewenst gedrag aan, en zorgt ervoor dat dit wordt ingeoefend. Deze gedragsverandering is vaak behoorlijk ingrijpend, waardoor de taak van de gedragscoach niet te onderschatten is.

Gedragscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Gelukscoach ?

Een gelukscoach zet aan tot bewust gedrag en heeft als doel het positief vormgeven van de toekomst d.m.v. de verhoging van het geluksbewustzijn.

Gelukscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Gezondheidscoach ?

Gezondheidscoaches zijn specialisten die mensen begeleiden naar een optimale balans tussen een gezonde geest en een vitaal lichaam.

Gezondheidscoaches op Coachplatform.be

Wat is een HSP-Coach ?

Ca. 15 à 20% van de mensen is hoogsensitief. Ben jij hoogsensitief (HSP)? Dan merk je dat je ‘anders’ bent dan anderen. Je voelt dingen anders en sneller aan en bent hierdoor soms ook sneller overprikkeld. Dit kan effecten hebben op je sociaal leven, je werk, je relaties enz. Een HSP-coach kan ervoor zorgen dat je optimaal functioneert ondanks je hoogsensitiviteit, zowel in een privé als een professionele context.

HSP-Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Integrale Coach ?

Een integrale coach helpt je een antwoord te vinden op diverse persoonlijke werk-en levensvragen. Deze vragen kunnen heel praktisch zijn maar evengoed draaien rond goed gevoel en zingeving.

Integrale Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Jobcoach ?

Een jobcoach is een coach die ondersteuning biedt bij het vinden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Doelstelling is altijd het vinden en behouden van een passende baan.

Jobcoaches op Coachplatform.be

Wat is een Kinder- en Jongerencoach ?

De kinder- en jongerencoach is een vertrouwenspersoon die hulp, advies en ondersteuning biedt aan leerlingen uit lagere en middelbare scholen, en hen professionele ondersteuning biedt bij persoonlijke en sociale problemen. Deze belangrijke levensfase biedt prachtige kansen, maar is des te moeilijker als kinderen of jongeren vastlopen.

Kinderen- en Jongerencoaches op Coachplatform.be

Wat is een Leiderschapscoach ?

Wil je als starter groeien in je nieuwe rol als leidinggevende? Sta je als ervaren leidinggevende voor een strategische uitdaging? Of start je een optimalisatie- of verandertraject op in je agentschap? Dan kun je een beroep doen op een leiderschapscoach.

Leiderschapscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Mentale Coach ?

Een mentale coach biedt een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij de focus ligt op je gedachten en mindset. De mentale kracht speelt bij deze vorm van coaching een belangrijkere rol dan de fysieke kracht.

Mentale Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Mindfulness Coach ?

Een mindfulness coach leert je aandacht hebben voor wat er in het huidige moment gebeurt. Door het huidige moment aandacht te geven, merk je op wat er is in dit moment. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness stress, angst, piekergedrag en somberheid vermindert, en het gevoel van levenskwaliteit doet toenemen.

Mindfulness Coaches op Coachplatform.be

Wat is een NLP-Coach ?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van gesproken taal en non-verbale communicatie onbewuste breinprocessen kunt beïnvloeden. Bij een NLP coach staat verandering centraal. De specifieke soort verandering kan variëren: je arbeidsmotivatie verhogen, een nieuwe vaardigheid leren, nieuwe manieren bedenken om bestaande problemen op te lossen, je carrière richting geven, je relaties verbeteren, je persoonlijke effectiviteit verhogen, …

NLP-Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Ondernemerscoach ?

Vraag je je af of het ondernemerschap écht wel iets voor jou is? Of ben je al goed op weg maar heb je nog ondernemersvragen? Bij een ondernemerscoach kun je met al je bekommernissen en twijfels rond ondernemerschap terecht. Deze maakt je wegwijs in het doolhof van initiatieven die jou vooruit kunnen helpen.

Ondernemerscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Personal Coach ?

Een personal coach vertrekt van je ambitie, leert je inzicht in jezelf te krijgen en motiveert je om je doelen te behalen. Een personal coach stippelt een persoonlijk traject voor je uit om je ambities te realiseren. Dit kan in diverse contexten (sport, carrière, zelfontplooiing, verbeteren van je relatie, …). Een personal coach maakt steeds een schema op maat op basis van je profiel.

Personal Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Relatiecoach ?

Een relatiecoach kijkt samen met jou (en eventueel je partner) op een onafhankelijke manier naar de relatie die jullie hebben. Hij helpt jullie op weg elkaar beter te begrijpen zodat jullie (opnieuw) een fijne relatie kunnen ontwikkelen. Alternatief kan hij ook op zoek gaan naar de elementen die je ervoor verhinderen een goede relatie met iemand te kunnen opbouwen.

Relatiecoaches op Coachplatform.be

Wat is een Rouw- en Verliescoach ?

Een rouw- en verliescoach helpt je na het overlijden van een geliefde, familielid of vriend bij de verwerking van je verdriet, en begeleidt je door deze moeilijke tijd zodat je niet jezelf verliest.

Rouw- en Verliescoaches op Coachplatform.be

Wat is een Spirituele Coach ?

Een spirituele coach werkt intuïtief en holistisch en kijkt dus naar je gehele welzijn, zowel lichamelijk als psychisch. Een goede spirituele coach is breed opgeleid, en kan je helpen bij een hele reeks levensvragen.

Spirituele Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Stresscoach ?

Een stresscoach is een coach die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met stressklachten. Een stresscoach helpt je om beter met stress om te gaan. Je onderzoekt samen met de coach wat jou stress bezorgt, wat jou energie geeft en wat jou energie kost.

Stresscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Talentcoach ?

Een talentcoach werkt toe naar een match tussen wie je bent en wat je doet. Een werksituatie die past bij je talenten, geeft je immers bijzonder veel energie, voldoening en plezier. Een talentcoach gaat daarbij uit van je sterke punten in plaats van je zwakke punten. De coach zorgt ervoor dat je talenten maximaal worden ingezet en zo goed mogelijk converteren.

Talentcoaches op Coachplatform.be

Wat is een Team(building) Coach ?

Een team(building) coach onderzoekt de bestaande relaties tussen de verschillende teamleden, detecteert eventuele ruis en tracht deze relaties te versterken, o.a. door het verbeteren van de onderlinge communicatie. Dit bevordert de werksfeer en de samenwerking op de werkvloer.

Team(building) Coaches op Coachplatform.be

Wat is een Vrouwencoach ?

Een vrouwencoach staat je bij als je als vrouw disbalans, angsten of onzekerheden ervaart door een zwangerschap(swens), bevalling en/of het jonge moederschap. In deze gevallen kan een coaching sessie je helpen een nieuw evenwicht te vinden.

Vrouwencoaches op Coachplatform.be

Wat is een Wandelcoach ?

Terwijl je wandelt, bespreek een wandelcoach de zaken die je bezig houden en waar je iets aan wilt veranderen. Omdat je wandelt en beweegt, kom je ook mentaal makkelijk in beweging. De natuur spiegelt, bengt afwisseling en voorziet in oplossingen.

Wandelcoaches op Coachplatform.be

Wat is een Welzijnscoach ?

Verlies, ziekte, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen een mens behoorlijk uit zijn lood slaan. Een welzijscoach kan in zo’n situatie uitkomst bieden.

Welzijnscoaches op Coachplatform.be

Wat is een Werkplekcoach ?

Een werkplekcoach analyseert je werkplek – gaande van je bureau tot je volledig kantoor. De coach legt verbeterpunten vast en zorgt desgewenst actief voor een overzichtelijker inrichting van je werkomgeving. Zo leer je niet alleen efficiënter (en dus sneller) te werken maar ook effectiever te zijn. Je neemt immers automatisch betere beslissingen omdat je alle informatie op het juiste moment onder handbereik hebt. Ook op het vlak van ergonomie speelt een werkplekcoach een belangrijke rol. Individuele werkplekcoaching zorgt er enerzijds voor dat de investering in het ergonomisch materiaal optimaal rendeert en anderzijds zorgt het voor het tevreden en fitte medewerkers.

Werkplekcoaches op Coachplatform.be