HOWEST: Nieuwe Opleiding tot Hoogbegaafdheidscoach

Hogeschool Howest start in september met een nieuwe opleiding tot hoogbegaafdheidscoach. De nieuwe opleiding (die plaatsvindt in Brugge) focust op cognitief sterke leerlingen in het kleuter, lager en het secundair, en richt zich op leerkrachten, directieleden en leerlingenbegeleiders.

Hoogbegaafde leerlingen vervelen zich heel vaak in de klas, worden te weinig uitgedaagd, en worden daardoor vaak schoolmoe, waardoor ze afhaken. Het postgraduaat speelt hierop in. Als deze kinderen en jongeren niet de juiste ondersteuning of begeleiding krijgen van school en ouders, is de kans zeer reëel dat ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terecht komen.

De opleiding bestaat uit twee grote onderdelen, enerzijds een stuk kennis- en vaardigheidstraining, anderzijds een training om veranderingsprocessen te realiseren binnen de school. Ook het mentaal welzijn van de hoogbegaafde leerlingen ontbreekt niet in de opleiding.

Na het voltooien van de opleiding kan je onder andere de rol opnemen als coach en inspirator voor je collega’s, begeleider van hoogbegaafde kinderen en jongeren, en ankerpunt op school voor ouders van deze doelgroep.

Het Postgraduaat Hoogbegaafdheidscoach op School loopt over 1 academiejaar (2 semesters) en wordt opgebouwd uit diverse modules. De opleiding is een combinatie van fysieke lesmomenten en afstandsonderwijs, tweewekelijks een ganse dag op vrijdag.

Toelatingsvoorwaarden: bachelor in het onderwijs (kleuter, lager of secundair) of een pedagogische bekwaamheid. Heb je geen van bovenstaande maar heb je toch interesse, contacteer de opleidingsverantwoordelijke. Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen.

Meer info op de website van Howest.